در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 32110488-025 تماس حاصل فرموده و یا با پست الکترونیک it@maaref.ac.ir مکاتبه نمائید.

بى شك دوست محمد(ص ) كسى است كه خدا را فرمان برد اگر چه خويشاوندى او با آن حضرت دور باشد.

حضرت علي (ع) - همان ، خ 92، ص 1129.